2. Prečo v zavádzaní technológií za Českom zaostávame?

Najčítanejšie témy