2. Prečo v zavádzaní technológií za Českom zaostávame?

Aj u nás sa objavili prvé lastovičky, ako napríklad v sieti nemocníc Svet zdravia, kde lekári od roku 2017 využívajú systém IBM Watson. Pri onkologických diagnózach si tak pomocou umelej inteligencie môžu overiť správnosť navhrnutej liečby. Tento systém už pomohol odborníkom v stovkách prípadov.


Tieto technológie však najmä v štátnych nemocniciach stále nie sú bežnou samozrejmosťou. Pritom napríklad v Česku ich nielen v podstatne väčšej miere využívajú, ale sa podieľajú aj na ich zdokonaľovaní. Naši západní susedia sú v tomto smere veľmi aktívni aj v rámci Európy. V súčasnosti sa usilujú o to, aby práve v Česku sídlilo jedno zo štyroch pripravovaných európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu, ktoré sa vzájomne prepoja.

Očakáva sa, že do krajín, ktoré tieto centrá budú hostiť, začnú prúdiť veľké investície a smerovať najkvalitnejšie mozgy z celej Európskej únie. Práve na to by mohlo doplatiť Slovensko, keďže sa predpokladá, že mnohí naši odborníci by sa presunuli práve za rieku Moravu.

Najčítanejšie témy