1. Mobily za volantom

Snímka: HN/ Peter Mayer

Po zavedení novely by vodič nemal telefón ani iné zariadenie držať v ruke ani ho obsluhovať. V prípade ak by toto pravidlo porušil mu môžu policajti udeliť pokutu 100  eur na mieste a až dvesto eur v riadnom konaní.

V súčasnosti je horná hranica za tento priestupok 50 eur čo by znamenalo zvýšenie až o 300 percent.  Systém „voľné ruky by mal zostať naďalej bez sankcie.

Najčítanejšie témy