Samotný návrh ministerstva financií označuje za hlavné riziko rozpočtu makroekonomický vývoj. Práve od neho sa totiž budú odvíjať daňové príjmy. Spomalenie hospodárstva pocítila štátna pokladnica už tento rok, a to najmä v menšom výbere DPH a firemnej dane.

Rozpočet na rok 2020 už počíta s nižšími príjmami, ako sa pôvodne plánovalo v rozpočte na roky 2019 až 2021. Ak sa však ekonomika spomalí viac ako odhaduje ministerstvo financií v poslednej makroekonomickej prognóze, reálny výber daní môže byť ešte horší.

Minulosť pritom ukazuje, že prognózy ministerstva financií zvyknú byť dosť optimistické. Aktuálne na rok 2020 odhaduje rast vo výške 2,3 percenta, priemer prognóz súkromných bánk je zatiaľ na úrovni 2,2 percenta.

Najčítanejšie témy