Stavebné akcie prebiehajú aj na viacerých mostoch:
• Oprava mosta ev.č. R1-033 Lehota, ľavý most
• Oprava mosta ev.č.68-070.3 nad c.I/68 križovatka Dargovských hrdinov, Košice
• Oprava mosta ev.č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov
• Oprava mosta ev.č.R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča
• Oprava bezdilatačných stykov mostov ev.č. D1-247 a D1-248 Važec
• Výmena mostných záverov na mostoch ev.č. D1-166 a D1-168 Sverepec
• Výmena mostných záverov na mostoch ev.č. D1-066 a D1-067 Trnava – Hlohovec
• Výmena mostných záverov na moste SO 207-00 Svinia – Prešov-Západ
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. D2-069 estakáda Sekule
• Oprava mostných záverov na moste ev.č. 11A-001d Čadca
• Oprava mostných záverov na moste ev.č. D1-326 Korytné

Do konca roka sú na pláne ďalšie:
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. D1-095 a D1-096 Horná Streda
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. R1-001 Trnava
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. D2-086 Malacky
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. D1-182 Považská Bystrica – Sever
• Výmena mostných záverov na moste ev.č. D1-364 Lemešany – Nová Polhora
• Výmena vozovky na mostoch ev.č.D1-052, 055, 056, 057 a 058 v správe Strediska správy a údržby diaľnic Trnava
• Výmena vozovky na moste ev.č.R1-191 Banská Bystrica
• Výmena vozovky na mostoch ev.č.D2-076 a D2-109 v správe SSÚD Malacky
• Výmena protidotykových prekážok nad traťou ŽSR – mosty ev.č.D1-250 a D1-258 v správe SSÚD Mengusovce.

Najčítanejšie témy