5. Svetové kongresy

Snímka: Reuters

Poľnohospodárstvo, ťažký priemysel či strojárska výroba tu prakticky neexistujú. Naopak, veľmi rýchlo sa v Monaku rozvíjajú služby. Krajina každoročne víta množstvo prestížnych podujatí.

Medzi najznámejšie patrí vyhlasovanie Svetového EY Podnikateľa roka, z ktorého HN ako mediálny partner každý rok prinášajú rozhovory s najzaujímavejšími osobnosťami globálneho biznisu.

Ďalej je to Veľká cena formuly 1, festival televíznej tvorby, udeľovanie športových cien či rôzne kongresy celosvetového významu. Práve v eventoch pracuje viac ako pätina celkovej pracovnej sily v Monaku.

O každodenný život v Monaku sa stará 50-tisíc zamestnancov. Z toho vyše 40-tisíc dochádza do zamestnania z okolitých krajín, predovšetkým z Francúzska. Veľmi blízko je aj Taliansko – jeho hranice sa od Monaka nachádzajú len 12 kilometrov.

V obchodoch či na uliciach budete počuť zväčša francúzštinu, keďže takmer polovica štátnych občanov Monaka má francúzsku národnosť. Existujú však aj originálni Monačania, ktorých tu je asi 16 percent, rovnako ako Talianov.

Monačtinu, ktorá je dialektom ligúrskeho jazyka, teda akéhosi mixu medzi francúzštinou a taliančinou, dokonca občas nájdete aj na dvojjazyčných tabuliach. A jej popularita a používanie neustále stúpa aj vďaka politickým krokom aktuálneho kniežaťa Alberta II. z rodu Grimaldiovcov.

Najčítanejšie témy