8. Nové štruktúry priemyslu

Snímka: Penta Real Estate

„Investičný biznis sa bude polarizovať. Aktívni hráči si budú musieť vybrať jasnú špecializáciu svojho portfólia. Manažéri investičných fondov budú nútení výrazne zvýšiť svoju úlohu v priemysle,“ upozorňuje Christian Staub.

Nevyhnutnosť tohto kroku ukázala veľká finančná a hospodárska kríza z rokov 2007 a 2008. Ekonomiku vtedy dostali do vážnych problémov fiktívne peniaze. Investície budúcnosti by sa tak mali uberať smerom k reálnemu biznisu.

V ponuke investičných manažérov sa objavia retailové alternatívy a skutočný priemysel. Ten bude zohrávať v investíciách oveľa väčšiu úlohu, než dnes.

Zároveň dôjde k zmenám vo vzťahu medzi klientom a investičným expertom. Partneri budú vyžadovať aktívnejšiu spoluprácu a podporu naprieč celou hodnotovou reťazou investície. Manažéri sa tak budú musieť stať skutočnými špecialistami na oblasť, v ktorej budú pôsobiť.

„Takéto postupy sa stanú mainstreamom. Zmeny budú potrebné na to, aby rozvoj investícií zostal udržateľný aj do budúcnosti,“ konštatoval na výročnej konferencii Fidelity International v londýnskom finančnom centre City Paras Anand, šéf asset manažmentu pre ázijsko-pacifický región tejto globálnej investičnej spoločnosti.

Najčítanejšie témy