3. Spomalenie rastu dnešných veľmocí

Snímka: TASR

Globálna ekonomika bude pravdepodobne po ďalšej kríze, čo so sebou prinesie veľké zadlžovanie, masívne tlačenie peňazí a infláciu. Bude sa to týkať predovšetkým vyspelých krajín, na ktoré začne tvrdo dopadať demografická kríza.

Napríklad Nemecko, ktoré sa sa považuje za motor európskej ekonomiky, sa stane krajinou s najstarším obyvateľstvom v Únii. Viac ako štvrtina obyvateľov bude o desať rokov v dôchodkovom veku.

Starnutie populácie sa prejaví v spomaľujúcej sa ekonomike súčasných hlavných ťahúňov. Naopak, rozvíjajúce a krajiny prevezmú rolu hospodárskych lídrov. Nedávny odhad spoločnosti Standard Chartered hovorí, že v roku 2029 budú na prvých dvoch priečkach najsilnejších ekonomík Čína a India.

Obe ázijské krajiny, v ktorých bude pokračovať rýchly nárast obyvateľstva, budú mať najväčší hrubý domáci produkt na osobu prepočítaný pomocou parity kúpnej sily.

Spojené štáty sa prepadnú na tretie miesto. Oveľa horšie na tom bude prestarnutá Európa. Nemecko bude až desiate, keď ho predbehne Indonézia, Turecko, Brazília, Egypt, Rusko aj Japonska. „Vyspelé ekonomiky budú strácať dych. Do 30 rokov by sa mal ich verejný dlh strojnásobiť,“ predpovedá Christian Staub.

Najčítanejšie témy