2. Nástup mileniálov

Snímka: Flickr/State Farm

Ide o generáciu ľudí narodených v 80. a 90. rokoch minulého storočia, ktorí dnes zbierajú skúsenosti, cestujú po svete či zakladajú firmy.

O desať rokov budú ich príjmy na vrchole, mnohí z nich sa stanú vrcholovými manažérmi s nadpriemernými platmi. Práve títo ľudia budú určovať trendy v investovaní.

„Mileniáli budú mať v roku 2020 na svojich účtoch sedem biliónov dolárov. Len v Spojených štátoch sa postarajú takmer o polovicu celkových príjmov,“ uviedol Christian Staub, hlavný manažér európskej pobočky investičnej spoločnosti Fidelity International.

Mileniáli zároveň zmenia pohľad na investovanie. Budú preferovať prístup zdieľanej ekonomiky. Prioritou sa pre nich nestane vlastníctvo hmotného majetku.

Investície do vlastných nehnuteľností či ďalších tradičných investičných prístavov dneška tak poklesnú. Nahradia ich rôzne alternatívne formy ako kryptomeny či podiely v perspektívnych technologických spoločnostiach.

Najčítanejšie témy