1. Kam putuje vyhodené oblečenie?

Snímka: Pixabay

Čoraz väčší dôraz sa preto kladie na jeho recykláciu. Ďalšia cesta použitého textilu môže mať následne tri smery – buď putuje ďalej do second handov a kontajnerov na oblečenie, alebo do zariadení oprávnených na zhodnocovanie textilných odpadov a obnoseného šatstva.

Treťou možnosťou je najmenej obľúbený variant na vytváranie škodlivých vedľajších produktov, a tou sú spaľovne.

Sk-Tex tiež upriamuje pozornosť na nedostatky v slovenskej legislatíve. Tá totiž textil nepovažuje za odpad, „a teda firmy, ktoré ho spracúvajú, nemôžu žiadať ekodotácie od štátu či Európskej únie“.

Odpad by mal regulovať aj nový zákon z dielne envirorezortu, ktorý pozitívne hodnotí aj Miroslav Futrikanič, majiteľ SK-Tex.

Podľa evirorezortu by sa povinné triedenie odpadového textilu podľa európskej smernice malo zaviesť v krajinách EÚ do roku 2025: „Ministerstvo životného prostredia sa tejto téme plánuje podrobnejšie venovať v novom Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025," uviedol hovorca Tomáš Ferenčák.

Dodal, že v súčasnosti existuje pre občanov možnosť odovzdávať použitý textil do špeciálnych kontajnerov rôznych súkromných spoločností.

Taktiež viaceré obchodné značky, ktoré predávajú textilné výrobky, ponúkajú možnosť priniesť do ich predajní použitý textil a tieto zabezpečia jeho následné zhodnotenie.

Najčítanejšie témy