2. Bunkre v centre mesta

Snímka: Montenegro Travel Agency Adria Line

Všade sa rozprestierajú udržiavané zelené plochy, žeriavy pracujú na výstavbe moderných polyfunkčných centier a obytných komplexov, na širokých bulvároch sa striedajú malé kaviarničky a reštaurácie s predajňami globálnych módnych značiek.

Napriek tomu cítite, že Tirana je skrátka iná než ostatné balkánske metropoly. V parku sa deti hrajú v napoly rozobratých betónových bunkroch, mnoho rozostavaných budov je schátraných a opustených, v počte čerpacích staníc na osobu je krajina suverénnou európskou jednotkou.

Za všetko môže osobitný ekonomický model ekonomickej a finančnej samostatnosti, takzvaná autarkia, ktorú v krajine zaviedol legendárny vodca Enver Hodža. Albánsko bolo pritom ešte začiatkom 60. rokov súčasťou Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Z tohto ekonomického zoskupenia krajín bývalého komunistického bloku vystúpilo v roku 1961.

O sedem rokov neskôr, teda v roku 1968, ukončilo na protest proti okupácii Československa členstvo aj vo Varšavskej zmluve, vojenskom bloku komunistických krajín.

„Od konca 60. rokov bola naším hlavným partnerom Čína, toto spojenectvo sa však skončilo v roku 1978,“ hovorí pre HN Sokol, miestny expert na cestovný ruch.

Najčítanejšie témy