3. Čo spraví s metropolami starnúca populácia?

Snímka: Reuters

Zhoršené demografické ukazovatele prinútia ľudí vytvárať medzigeneračné spoločenstvá. Na jednom mieste budú žiť spolu všetky generácie. Trendom bude odmietnutie vzniku geta pre starých.

Súčasťou inteligentných miest sa stanú prevádzky zdravotnej starostlivosti či opatery. Navyše, aj starší ľudia zostanú mentálne svieži a aktívni, ak budú udržiavať pravidelné spojenie s mladými.

Príkladom môže byť pre západné metropoly japonské Tokio, ktoré má spolužitie generácií do detailov prepracované.

Starnutie populácie zasiahne do veľkomiest budúcnosti aj iným spôsobom. Kým v Británii bude obyvateľstvo najmä vďaka migrácii či vyššej pôrodnosti menšín narastať, iné krajiny vrátane Slovenska čaká pokles populácie.

Nevyhne sa mu ani Nemecko. Kým dnes má európska ekonomická jednotka 80,4 milióna obyvateľov, v roku 2029 by to podľa odhadov stránky PopulationPyramid.net malo byť už len 79,2 milióna.

Najčítanejšie témy