2. Čím sa dosiahne návratnosť investícií?

Snímka: Google Street View

S tým bude spojený aj rýchly rast cien za prenájom bytov, ktorý už dnes dosahuje v mnohých mestách západnej Európy či Severnej Ameriky astronomické výšky.

Neutíchajúci tlak na ceny pozemkov bude zároveň nútiť developerov, aby maximalizovali využitie priestoru. Ten sa bude naďalej zahusťovať.

„Cieľom bude vytvoriť atraktívne prostredie s kombinovaným využitím. Ľudia budú na jednom mieste žiť, pracovať aj tráviť svoj voľný čas,“ prezentuje svoju víziu veľkých miest v roku 2029 Kim Politzerová.

Maximálna efektivita sa zároveň stane kľúčom na dosiahnutie návratnosti investícií. Naplno sa tak bude využívať nielen prízemie budov na rôzne prevádzky, ale napríklad aj strechy na rôzne záhradky či pristávacie porty pre drony, ktoré budú ľuďom voziť dodávky objednaného tovaru.

Využijú sa aj vertikálne priestory na výrobu energie alebo zeleň. Do hry tak vstúpi i pestovanie rastlín priamo na budovách.

Najčítanejšie témy