3. S čím sa dnešné cesty nevedia vysporiadať?

Hromadná kolóna na D1
Snímka: HNtelevízia

Cestné komunikácie podľa predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti Jána Šedivého neboli navrhnuté na záťaž, ktorú musia v súčasnosti znášať.

Obytné a priemyselné centrá sa síce rozvíjajú, zabúda sa však na cesty, po ktorých do nich treba ľudí a materiál dopraviť.

Ambíciou ministerstva je podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy a výstavby Ladislavy Cengelovej z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zmodernizovať viac ako 180 kilometrov ciest 1. triedy a minimálne 60 mostov.

Najčítanejšie témy