4. S čím bude zápasiť nová vláda?

Snímka: Reuters

Tie súvisia najmä s rýchlym nárastom počtu obyvateľov. India má momentálne s oficiálnym počtom 1,35 miliardy obyvateľov druhú najvyššiu populáciu na svete.

Viac obyvateľov má len Čína, kde žije 1,42 miliardy ľudí. Už o päť rokov by sa však absolútnou svetovou jednotkou mala stať práve India. Rast jej populácie by mal trvať až do 60. rokov.

Tento vývoj však so sebou prináša množstvo výziev.

„Rýchly demografický rast súvisí s nezamestnanosťou, čo v kontexte s dostupnosťou práce spôsobuje problém najmä pre mladú generáciu,“ tvrdí Deák. Kríza v poľnohospodárstve podľa neho zasiahla ľudí, ktorí predstavujú početne najväčšiu zložku hospodárstva.

„Polovica Indov stále pracuje v agrárnom sektore, aj keď ich produkcia tvorí len zhruba 15 percent národného dôchodku.“ Vláda preto bude musieť investovať do odvetví s vyššou pridanou hodnotou.

Kľúčovými budú inovácie a modernizácia priemyslu. To sa krajine pomerne dobre darí. V mestách Hajdarábad a Bangalúr vyrástli veľké technologické parky, ktoré dostali prívlastok indické Silicon Valley. Investujú v nich giganty ako Dell, Microsoft či Apple.

Najčítanejšie témy