2. Aké reformy zaviedol Naréndra Módí?

Snímka: Reuters

V roku 2012 sa zväčšila o 5,8 percenta hrubého domáceho produktu a už o dva roky neskôr, po príchode novej vlády, sa tempo jej rastu zvýšilo na 7,4 percenta a o rok neskôr dokonca na 8,2 percenta.

V žiadnom roku pritom nekleslo pod sedem percent. Aby tento rast pokračoval, vláda podnikla viacero kľúčových reforiem.

Zaviedla nové bankové kódy, ako i systém zdaňovania tovarov a služieb, aby podporila vnútorný obchod.

Zaviedla tiež rovnaké dane vo všetkých indických štátoch. Práve rozdielne úrovne daní totiž výrazne komplikovali vytvorenie jednotného trhu v krajine. Nie všetky reformy sa však uskutočnili hladko.

„Vládnou stranou iniciovaná demonetizácia z roku 2016, ideologicky zameraná na boj s korupciou, priniesla zrušenie bankoviek v hodnote 500 a 1 000 rupií. Lenže následná katastrofa, keď banky neboli schopné zabezpečiť dostatočnú hotovosť, postihla najmä chudobnejšie vrstvy spoločnosti, pre ktoré je vyžívanie hotovosti alfou a omegou ich peňažného hospodárstva,“ tvrdí Deák.

Najčítanejšie témy