2. Aké zmeny sa dotknú aj klasických taxikárov?

Snímka: Peter Mayer

Viacerí neoznačení vodiči Boltu, ktorých HN dávnejšie oslovili, sa zhodli na tom, že sa pri tvorbe zákona zabudlo na prechodné obdobie na vybavenie potrebných dokladov. Cestná doprava však v každom prípade zažíva zmenu.

Predchodca nového zákona digitálne platformy nepoznal, a tak ich ani nereguloval. S novelou tak prišli aj nové povinnosti, kontrolné mechanizmy a pokuty.

Zmeny sa dotkli aj tradičných taxikárov, napríklad neplatí povinnosť mať stále parkovacie miesto.

Kritériá na získanie vodiča taxislužby sú tiež jednoduchšie, nie je už napríklad potrebný minimálny vek 21 rok či trojročná prax. Cena sa tiež nemusí stanovovať len taxametrom, ale stačí na ňu mobilná aplikácia a jej dohodnutie vopred.

Vozidlá musia mať strešné svetelné zariadenie aj označenie obchodného mena prevádzkovateľa na oboch predných dverách.

Pre všetkých vodičov je tiež povinná lekárska prehliadka na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, absolvovanie psychotestov či bezúhonnosť.

Nevyhnutné však nie je absolvovanie skúšok odbornej spôsobilosti. Za nedodržanie povinností plynie pokuta.

Najčítanejšie témy