3. V čom majú väčšie firmy lepšiu pozíciu?

Snímka: Pavol Funtál

„Náš trhový priestor sme pomerne viac otvorili starším členom EÚ ako oni nám,“ spomína na obdobie po vstupe Sirotka. Ako príklad uvádza nadnárodné reťazce. „Veľkí investori si so sebou niesli aj vzťahy poddodávateľov z tých krajín, odkiaľ prišli. Zatiaľ čo opačne, tí naši sa vonku ťažšie presadzovali,“ hovorí.

Napriek tomu, že Európska únia často deklaruje preferenciu pre malé a stredné podniky, reálne riešenie ich problémov je často popri nadnárodných spoločnostiach odsúvané na druhú koľaj.

„Niektoré zjednodušenia sa zaviedli, napríklad ak poskytujem elektronické služby, nemusím sa registrovať na DPH v každom členskom štáte, kde ich poskytujem,“ pripomína daňový konzultant Janoušek.

Dodáva však, že takých opatrení je však potrebných oveľa viac. „A možno nie len pre elektronické služby, ale aj na tradičné oblasti, v ktorých malé a stredné podniky najčastejšie pôsobia,“ uzavrel.

Slovenskí podnikatelia navyše nemali v porovnaní s konkurenciou zo Západu ideálnu východiskovú pozíciu.

„Na Slovensku, respektíve v celej východnej Európe bol ,súkromník‘ 40 rokov nepriateľom spoločnosti. Tento prístup hlboko zmrzačil spoločnosť,“ konštatuje analytik Vlachynský.