2. Aké očakávania sa nenaplnili?

Snímka: Islutračné foto: Pavol Funtál, HN

Pre malé a stredné podniky sprevádzal vstup do Únie aj viaceré očakávania, no nie všetky sa naplnili, konštatuje prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov Vladimír Sirotka.

„Bariéry jednotlivých krajín stále pretrvávajú a malé podniky nemajú portfólio zamestnancov, ktorí by vedeli napríklad v oblasti daní zabezpečovať komplexný servis v oblasti exportu,“ vysvetľuje Sirotka.

Problém často nastáva pri uplatňovaní práva na odpočítanie dane, priblížil daňový konzultant Tomáš Janoušek. Niekedy sú pravidlá v tej-ktorej krajine odlišné.

„Ak slovenský podnikateľ si u nás môže odpočítať DPH-čku napríklad pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a má k dispozícii faktúru, tak v inom členskom štáte môžu byť stanovené ešte aj iné podmienky,“ hovorí konzultant.

Ceny za služby daňových poradcov v Nemecku sú pritom pre malých podnikateľov často neúnosné. S prekážkami sa stretávajú aj poskytovatelia služieb.

Napríklad kaderníčka alebo taxikár v Rakúsku nemôže podnikať bez povolenia od príslušnej podnikateľskej komory. „Niektoré pravidlá je naďalej potrebné v rámci Európskej únie zlaďovať,“ apeluje Sirotka.

Najčítanejšie témy