4. Pomôžu krajania z Dolnej zeme?

Snímka: Flickr.com

Ďalším zaujímavým zdrojom pre náš pracovný trh by mohli byť potomkovia Slovákov, ktorí sa zhruba pred troma stovkami rokov presťahovali na Dolnú zem, teda zväčša na územie dnešného Srbska, Rumunska a Maďarska.

Napríklad vo Vojvodine na severe Srbska dnes žije viac ako 50-tisíc Slovákov. V posledných rokoch sa ich už tisícky presťahovali do krajiny ich predkov.

Desaťtisíce Slovákov sú v susednom Rakúsku, ktoré sa pred pár mesiacmi rozhodlo k radikálnemu zníženiu prídavkov na deti pre cudzincov. Prísnejšie podmienky pobytu či zosekanie príspevkov zo sociálneho systému pre zahraničných pracovníkov hlásia aj z ďalších krajín.

Ani to však podľa odborníkov nemusí na návrat krajanov stačiť. Rozhodujúce opatrenia by sme mali urobiť doma, a to najmä v oblasti školstva.

„Zníženie sociálnych dávok v niektorých západoeurópskych štátoch môže zohrávať určitú úlohu pri rozhodovaní o návrate, nie je to však kľúčový aspekt pre návrat,“ zdôrazňuje Jičínský.

Slovenské školstvo podľa neho bojuje s mnohými problémami od platov učiteľov až po úroveň vzdelávania. Komplexná reforma školstva, ktorá by tieto problémy aspoň z časti vyriešila, je preto nevyhnutná. Dôležité je vytvoriť väčšie prepojenie medzi teóriou a praxou.

„Dá sa však povedať, že v tejto oblasti sa urobil v posledných rokoch značný pokrok,“ konštatoval analytik.