3. Aké opatrenia odporúčajú odborníci?

Snímka: dreamstime

Opatrenia prijaté vládou, ktoré z veľkej časti spočívajú v informovaní o pracovných príležitostiach na Slovensku, sú podľa odborníkov jednoznačne nedostatočné.

„V prvom rade si treba uvedomiť, že ľudia odchádzajú žiť do zahraničia z dôvodu vyššej životnej úrovne a kvalitnejšieho školstva. Informácie o voľných pracovných miestach si môže nájsť ktokoľvek za pár minút na internete. Tiež si myslím, že jednorazová finančná podpora nepredstavuje dostatočný stimul na návrat. Obzvlášť ak je táto podpora zameraná len na expertov a odborníkov,“ doplnil Jičínský.

Odporúčania expertov podľa neho spočívajú v eliminácii kľúčových dôvodov, pre ktoré sa Slováci rozhodli odísť do zahraničia.

Vláda by sa tak mala v prvom rade zamerať na zvýšenie úrovne školstva, zdravotníctva, dopravnej infraštruktúry a sociálneho systému.

„Dôležité tiež je, aby sme vo výške miezd dobiehali krajiny Západu. To môže vláda docieliť zlepšením podnikateľského prostredia a odbúraním zbytočnej byrokracie.“

Nemenej dôležitým aspektom je podľa Jičínskeho boj proti korupcii. Veľkým problémom je taktiež nedostatok nájomných bytov, ktorých výstavbu je potrebné systematicky podporiť.

Ak sa zlepší situácia v týchto oblastiach, dá sa očakávať väčší prílev slovenských občanov naspäť na Slovensko.

Najčítanejšie témy