Krajčovič upozorňuje, že situáciu pre obchodníkov aj dodávateľov môže skomplikovať aj „ustanovenie o ekonomicky oprávnených nákladoch, kedy je obchodník povinný zisťovať od dodávateľa, aké sú jeho náklady, ale zákon o ochrane hospodárskej súťaže mu to zároveň zakazuje vedieť“.

Obchodníci a dodávatelia môžu teda kvôli jednému zákonu porušovať iný.

Novým podmienkam sa budú musieť od prvého mája tohto roka musieť prispôsobiť dodávatelia, výrobcovia aj obchodníci.

Všetky strany budú musieť nanovo otvárať a prerokovávať obchodné zmluvy, ktoré boli uzavreté na celý rok 2019.

„Toto predstavuje pre výrobcov zvýšené personálne náklady, ako aj neistotu, aké obchodné podmienky sa im podarí vyrokovať s dodávateľmi na druhú polovicu tohto roka,“ upozorňuje Shepperd.

Najčítanejšie témy