5. Čo môže rozdielny čas v regióne spôsobiť?

Snímka: Reuters

Polemika o zrušení striedania času naráža na to, aby susedné štáty zdieľali jednotný čas nielen pre geografickú blízkosť, ale aj pre ekonomickú spoluprácu. Po vystúpení z Únie by sa regulácia napríklad nevzťahovala ani na Veľkú Britániu.

Susedné krajiny, samostatné Írsko a Severné Írsko, ktoré zasa patrí pod Britániu, by tak zdieľali počas niektorých mesiacov roka iný čas. Harmonizácia času je dôležitá pre vnútorný trh.

Rozdielne časové zóny môžu mať dosah na trhy, jednotlivé sektory, medzinárodný obchod, šport či medzištátnu leteckú a železničnú dopravu.

Podľa rakúskeho ministra dopravy Norberta Hofera, ktorý sa vyjadril pre noviny Die Welt, by nemalo žiadny zmysel, keby napríklad Nemecko, Maďarsko, Taliansko a Rakúsko mali iný čas. Zatiaľ sa pri koordinácii časov dohodli iba krajiny Beneluxu.

Peter Jakubicka z firmy IPM Group si myslí, že v súčasnom globalizovanom svete je zmena na letný čas a naspäť už prežitkom: „Jednotlivé krajiny a kontinenty sú biznisovo úzko späté a práve tieto zmeny času predstavujú len ďalšiu komplikáciu k samotným rozdielom medzi jednotlivými časovými zónami. Ak by boli rozdiely aj v rámci samotnej Európy, zbytočne by sa skomplikovala komunikácia s obchodnými partnermi.“

Upozorňuje na nedorozumenia napríklad pri dohadovaní konferenčných telefonátov či deadlinov.

Naopak, riaditeľ portfólia manažmentu Across Private Investments Andrej Rajčány si myslí, že pre väčšinu obchodníkov na finančných trhoch nebude zmena času zásadným problémom. Moderné technológie už so zmenami počítajú a vedia sa prispôsobiť samy.

„Niekoho možno prekvapí, že v USA vymenili zimný čas za letný už pred niekoľkými týždňami. Mohlo tým prísť k oneskorenému zadaniu pokynov. To je v podstate jediný problém, s ktorým sme sa v poslednom období stretli,“ dodáva.

Pre aký čas sa pravdepodobne rozhodnú krajiny?

Slovensko zimný
Česko zimný
Poľsko letný
Rakúsko ?
Maďarsko zimný

Najčítanejšie témy