2. Ako k rozhodnutiu dospela Európska únia?

Snímka: Reuters

Európska komisia následne od členských krajín chcela, aby sa do tohto apríla rozhodli, ktorý čas uprednostňujú. Ako o dátume poslednej zmeny sa hovorilo už o nedávnom 31. marci, keď sme prešli na letný čas.

Situácia sa však natiahla po tom, čo rakúske predsedníctvo v Rade EÚ zmenu odmietlo. Odôvodnilo to názorovým rozkolom medzi krajinami a navrhlo preto odklad na rok 2021.

Vtedy si tie krajiny, ktoré si vyberú trvalý letný čas, posunú poslednýkrát ručičky koncom marca. Tie, ktoré sa, naopak, rozhodnú pre jeho zimnú alternatívu, zasa poslednú októbrovú nedeľu.

Na začiatku marca odobril tento krok výbor Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch a minulý týždeň celá inštitúcia. Krajiny tak majú svoj variant času teraz prediskutovať medzi sebou.

Ak by však došlo k ovplyvneniu vnútorného trhu, môže Komisia predložiť návrh na odloženie dátumu uplatňovania smernice o zmene času maximálne o 12 mesiacov.

Následne by sa predložil nový legislatívny návrh. V júni sa k tejto otázke stretávajú ministri dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorí majú k tejto otázke hlavné slovo aj pre koordináciu spojov.

Najčítanejšie témy