3. Ako chce Jerevan inovovať ekonomiku?

Snímka: Tapandaola111

Polovicu exportu pritom tvorí prírodné bohatstvo. Medzi hlavné vývozné artikle patrí meď a molybdén, ale aj zlato či diamanty.

Bane produkujúce tieto nerasty sa nachádzajú prevažne v provincii Lori.

V menších množstvách krajina produkuje a vyváža olovo, striebro, zinok, žulu, sadru, vápenec, bazalt a diatomit. Toto bohatstvo si všimli čínske firmy, ktoré pred pár rokmi investovali pol miliardy dolárov do arménskeho ťažobného priemyslu. Príjmy v odvetví odvtedy rastú každý rok.

Vláde sa však príliš veľká orientácia na takýto priemysel príliš nepozdáva. Vo svojej novej ekonomickej stratégii plánuje povzbudiť firmy k inováciám a vývoju moderných technológií. Rovnako podporuje prechod k čistým energiám.

Do troch rokov by podiel solárnej energie na energetickom mixe krajiny mal dosiahnuť 10 percent.

Ďalším sektorom, ktorý by mal v budúcnosti zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu než dnes, je turizmus. Arménsko síce nemá more, ako jeho bohatší sused Gruzínsko, prezentuje sa však ako krajina s bohatou históriou.

Nečudo – práve Arménsko sa v roku 301 stalo krajinou, ktorá ako prvá prijala kresťanstvo.

Najčítanejšie témy