6. Rozhovor: Zavážili kultúrne zvyklosti a anonymita, tvrdí odborník

Snímka: Flickr

Je prekvapivé, že je v Japonsku vysoké percento platieb v hotovosti?

Vo všeobecnosti sa nedá povedať, že technologická vyspelosť má vplyv na redukciu hotovosti v bežnom živote. Možnosť elektronickej platby ešte neznamená vytvorenie nového štandardu. Hlavnými dôvodmi boli identifikované kultúrne zvyklosti a predovšetkým anonymita, ktorú papierové bankovky garantujú.

Sťažuje turistom situáciu aj prítomnosť embosovaných kariet?

Embosment, teda reliéfne vystúpenie písma, je u nás pomaly prežitkom, lebo väčšina kariet podporuje elektronické spracovanie transakcie. Samozrejme, ak turista má iba elektronickú kartu, u obchodníka so „žehličkou“ imprinterom nezaplatí.

Stretli ste sa pre to s kritikou Slovákov, ktorí boli v Japonsku? Alebo, naopak, japonských turistov, ktorí pricestovali k nám?

Japonsko nie je bežným cieľom slovenských turistov, preto zásadné pripomienky alebo komentáre nemáme. Japonskí turisti sú zas štandardne vybavení medzinárodnými platobnými kartami, ktoré u nás bežne fungujú. Jedinou výnimkou môže byť lokálna platobná schéma JCB, ktorá nie je v Európe rozšírená. Avšak ako som spomenul, turisti z tejto krajiny vlastnia aj iné karty, takže za služby alebo tovar zaplatia aj u nás.

Je v nejakých iných krajinách situácia s platbami podobná?

V Európe je to predovšetkým Taliansko. Nemecko je na tom lepšie, avšak stále prevažuje hotovosť podobne ako u nás.

Ako je to na Slovensku?

Približne 60 percent platieb prebieha hotovosťou a 40 percent elektronickými platobnými prostriedkami.

Najčítanejšie témy