4. Môže sa podiel platieb kartou zvýšiť?

Snímka: Pexels

Vláda už predstavila zámer, že do roku 2025 chce zmeniť návyky obyvateľov a počet bezkontaktných platieb dvojnásobne zvýšiť.

Uvažuje tiež o vrátení dvoch až piatich percent nákladov malým a stredným podnikom, ak boli tieto transakcie bezhotovostné.

V pláne má tiež zvýšiť spotrebné dane o dve percentá s náhradou vo forme takzvaných bodov na karty používateľov. Očakáva sa, že toto opatrenie negatívne zasiahne najchudobnejšiu a najstaršiu časť populácie, keďže tieto skupiny kreditnými kartami väčšinou nedisponujú.

Temné mračná sa zaťahujú aj nad najmenšou jednojenovou mincou, ktorá je malá aj pre predajné automaty.

Mincovňa tak na základe príkazu z Japonskej národnej banky vo fiškálnom roku 2018 nevydala do cirkulácie žiadnu novú mincu tejto hodnoty.

Do opozície oproti jenu sa stavia aj plánované zvýšenie spotrebnej dane z ôsmich na 10 percent, čo predstavuje zaokrúhľovanie na desiatky a oberá jeden jen o jeho predošlý význam.

Najčítanejšie témy