6. Rozhovor: Spoločnosť sa prispôsobovala meniacim sa požiadavkám

Snímka: OD Prior

Spoločnosť OD Prior vznikla v roku 1964. Ako sa odvtedy zmenila?

Od svojho vzniku bola zameraná na uspokojovanie potrieb čo najširšej škály svojich zákazníkov, a to širokým sortimentovým zastúpením, ako aj širokou škálou poskytovaných služieb. Na to ju predurčovala aj poloha našich obchodných domov, ktorá bola veľmi dobrá a väčšinou sa nachádzali v centrách miest. Postupom doby sa spoločnosť prispôsobovala meniacim sa požiadavkám zákazníkov. Išlo o zmenu prostredia, modernizáciu technológií a zariadení či prispôsobovanie sa novým potrebám, ktoré doba prinášala a menila.

Koľko obchodných domov pod vás patrilo?

Do siete obchodných domov patrilo desať obchodných domov v mestách Lučenec, Považská Bystrica, Zvolen, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Partizánske, Piešťany, Trenčín, Žiar nad Hronom a Martin. V Martine sa v roku 2016 začala na mieste pôvodného obchodného domu Prior výstavba nového moderného obchodného centra, ktoré bolo otvorené pre verejnosť v decembri 2017. Toto centrum naďalej funguje ako naša dcérska spoločnosť. Obchodné centrum Galéria Martin sa veľmi úspešne etablovalo na slovenskom trhu.

Aké firmy si vás najčastejšie vyberajú?

Je to veľmi rozmanité. Hlavným prenajímaným artiklom sú obchodné priestory. V sieti obchodných domov Prior spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sú v našej sieti zaradené centrálne a nachádzajú sa vo viacerých našich obchodných domoch, ale aj s menšími firmami miestneho charakteru.

Ste spokojní s návštevnosťou vašich obchodných domov?

Aj napriek stále narastajúcemu silnému konkurenčnému prostrediu si obchodné domy Prior stále udržiavajú svoju pozícii na slovenskom trhu. Návštevnosť sa pohybuje v rozmedzí štyri- až sedemtisíc návštevníkov. Závisí to, samozrejme, od umiestnenia obchodného domu aj od daného obdobia.

Na Finstate figuruje, že v roku 2017 ste znížili zisk o 31 percent a tržby klesli o osem percent. Ide o dlhší trend?

Situácia pôvodných obchodných domov a udržanie ich postavenia na trhu v neustále sa rozmáhajúcom konkurenčnom prostredí je veľmi náročné a komplikované. Napriek tomu sme v posledných rokoch nepristúpili k podstatnému zvyšovaniu cien prenájmov a súvisiacich poplatkov, čo sa muselo, samozrejme, odzrkadliť aj na výsledkoch hospodárenia. A keďže ide o pôvodné obchodné centrá, je potrebné vynaložiť aj viac prostriedkov na zabezpečenie ich prevádzky aj konkurencieschopnosti.

Najčítanejšie témy