3. Ktoré hospodárske problémy najviac trápia Indiu?

Snímka: TASR/AP

„Indický slon sa púšťa do súperenia s čínskym drakom so značným oneskorením. Výhodou Indie je rastúca populácia, ktorá sa veľkosťou blíži Číne. O pár rokov by ju mohla predbehnúť. Medzera v hrubom domácom produkte sa však aj napriek rastúcej demografickej výhode zväčšuje v neprospech Indie,“ hovorí Rosa.

Problémom Indie je podľa neho pracovný trh. Produktivita práce, ale aj miera zamestnanosti je v Indii v dôsledku nižšej vzdelanosti a investícií do ľudského kapitálu oveľa nižšia než v Číne.

„Medzi hlavné ekonomické problémy Indie sa zaraďujú i príliš vysoké deficity verejných financií a stále privysoká inflácia,“ zdôrazňuje pre HN David Marek, hlavný ekonóm českej Deloitte.

Významnou brzdou je podľa Jakuba Rosu celý rad infraštruktúrnych hendikepov. „Výzvou je tiež nízka úroveň úspor, čo sa prejavuje v závislosti od zahraničného kapitálu a robí indický model rastu zraniteľným. Na druhej strane, krajina prijíma potrebné štrukturálne reformy, ktoré sú pre budúci rast žiaduce.“

Najčítanejšie témy