4. Rezort cestovného ruchu

Snímka: Flickr

Na Slovensku sa počas celého roku hovorilo o návrhu vzniku ministerstva cestovného ruchu alebo rady vlády pre cestovný ruch, ktorá by mala na starosti predovšetkým riešenie problémov v turizme.

„Vidíme potrebu posilniť takzvané riadenie v cestovnom ruchu. Napriek existujúcej stratégii pre rozvoj cestovného ruchu momentálne neexistuje žiadna koordinácia na úrovni ministerstiev či vlády, ktorá by koncepčne riešila rozvoj a špecifické potreby cestovného ruchu,“ argumentuje prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák.

V súčasnosti totiž podľa ministerstva dopravy nemá cestovný ruch žiadnu zodpovedajúcu platformu.

V budúcnosti by pritom podľa ministerstva dopravy mohol radu vlády nahradiť konkrétny úrad, ktorý by zastrešoval cestovný ruch.

„Sme presvedčení, že cestovný ruch by si takúto inštitúciu zaslúžil,“ konštatovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Najčítanejšie témy