4. Dokončenie projektov

Snímka: Reuters

Jednou z nich je aj zavedenie systému elektronických pokladníc, ktorý by mal začať fungovať v lete budúceho roka.

Pri poslednej veľkej zmene v súvislosti s pokladnicami, a to pri zavádzaní povinnosti fiškálnej pamäte, sa však termín viackrát posunul. Bude tak na novom ministrovi, aby sa reformu podarilo uviesť do praxe.

Zmenami má prejsť aj Finančná správa. Kažimír tiež odštartoval prípravu takzvaných výdavkových stropov, ktoré by zabezpečili, že výdavky jednotlivých rozpočtov by nepresiahli určitú hranicu.

To, či sa v práci bude pokračovať aj po príchode nového šéfa, je otázne.

Najčítanejšie témy