3. Reforma štruktúry výdavkov

Snímka: Dreamstime

Nedostatočné financovanie vedy a výskumu, podvyživené zdravotníctvo či nízke platy vo verejnej správe. To sú iba niektoré z príznakov toho, že výdavky verejnej správy potrebujú reformu.

Podľa analytika Nadácie F. A. Hayeka Martina Reguliho je práve táto výzva hneď po udržaní vyrovnaného rozpočtu tou najdôležitejšou, čo nového ministra čaká. S tým súhlasí aj Tomáš Meravý z MESA 10.

„Slovensko čakajú zásadné rozhodnutia ohľadne výdavkovej štruktúry rozpočtu. Financovanie vzdelávania a vedy na Slovensku je nedostatočné, rovnako podpora mladých rodín,“ poukázal. Otázka je, či niečo také nový minister aj stihne.

Najčítanejšie témy