2. Rekreačné poukazy

Snímka: TASR - Milan Kapusta

Napriek na prvý pohľad vysokému číslu zaostávame za zvyškom Európy. Zmeniť to majú rekreačné poukazy, od ktorých sa očakáva zvýšenie záujmu o turizmus na Slovensku.

Hotelieri o ne žiadali od roku 2009, keď podobné opatrenia prijali takmer všetky krajiny Európskej únie. Vláda sa chce vrátiť k pozitívnym číslam zo začiatku milénia a zvýšiť tak tržby z cestovného ruchu.

Vybrala si cestu novely zákona, ktorou prikáže zamestnávateľom finančne podporiť svojho zamestnanca. Zvyšok si doplatí sám. O tom hovorí nové doplnenie zákona, ktoré neobchádza ani sporné rekreačné príspevky.

Tie by mali fungovať tak, že zamestnávateľ by sa podieľal 55 percentami, zamestnanec by si prispieval zvyšnou sumou na rekreáciu na Slovensku. Suma, ktorou má zamestnávateľ prispieť, je maximálne 275 eur.

Na strane zamestnávateľa aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia.

Platiť to má pre zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň 12 mesiacov. Ak zamestnanec na rekreáciu dá menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou, ktorú bude predstavovať príspevok vo výške 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca vynaložených na rekreáciu.

Poburuje to zamestnávateľov, ale hotely sa tešia. „To je, akoby všetci naši zamestnanci a zamestnávatelia boli malé deti a niekto príde a povie, že vy budete chodiť s takýmto rozpočtom tam a tam, a ty si prispeješ toľko a ty si prispeješ toľko,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

Najčítanejšie témy