5. V obchodoch chýbajú zamestnanci

Snímka: Dreamstime

Tak ako väčšina odvetví, ani potravinársky sektor nie je výnimkou v tom, že mu chýba kvalifiková pracovná sila.

To možno badať najmä na pozícii predavača. Obchodníci sa snažia situáciu riešiť nielen automatizáciou a inováciami, ale tiež zamestnávaním ľudí zo zahraničia.

Podľa Alexa Dobroľubova z Inštitútu zamestnanosti však takéto riešenie z dlhodobého hľadiska nie je efektívne.

„Zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia je nutné vnímať v kontexte zlyhania inkluzívnych politík za posledné desaťročie,“ myslí si a dodáva, že prioritou by malo byť zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov.

Hlavným motivačným faktorom pritom stále zostáva mzda, no do popredia sa dostávajú aj ostatné pracovné podmienky a benefity.

Najčítanejšie témy