5. Čo čaká Ruskú federáciu v budúcnosti?

Donald Trump a Vladimir Putin
Snímka: Reuters

Podľa odborníkov môže ruská ekonomika v najbližších rokoch pokojne rásť. V každom prípade panuje celková zhoda, že ten rast nebude nijakým spôsobom ohromujúci.

Dôvodom nie sú ani tak sankcie ako skôr vnútorné problémy.

Ak totiž podľa Svobodu nemáte dôveru v to, že vám peniaze nikto neukradne, tak sa do ich investovania príliš nepúšťate. Namiesto toho sa pozeráte, ako ich dostať preč z krajiny.

Rusku tiež chýba pracovná sila, čo je však dané prezamestnanosťou. „Môj pohľad je teda mierne optimistický, ale naozaj len veľmi mierne,“ dopĺňa expert.
Ten si všíma aj prípadné dosahy pokračujúceho ekonomického konfliktu medzi Ruskom a Západom.

Podľa neho nikto nie je schopný povedať, čo by ďalšia obchodná vojna mohla priniesť.

Vo všeobecnosti sa však dá konštatovať, že útlm ekonomickej aktivity a podobné efekty obmedzujú spotrebu surovín. Rusko by navyše malo sťažený prístup k moderným technológiám.

Najčítanejšie témy