3. Čo brzdí krajinu v ekonomickom rozvoji?

Snímka: Reuters

Rusko brzdí v hospodárskom rozvoji viacero problémov. Jedným z nich je závislosť od ropy, ktorá však nie je jediná. Oveľa viac sa v krajine diskutuje o probléme nedostatočných investícií. Firmy skrátka nechcú rozvíjať svoj biznis.

Hlavná príčina tohto problému pritom podľa všetkého leží skôr v administratívnych ťažkostiach či zlej vymáhateľnosti práva než v samotnej ekonomike. Samozrejme, nepriaznivý vplyv majú aj pokračujúce sankcie.

A to aj napriek tvrdeniu oficiálnych moskovských úradov, že sankcie ruskej ekonomike v skutočnosti pomáhajú v opätovnom naštartovaní. Celkovo však podľa Svobodu neexistuje zhoda v tom, do akej miery sankcie vrátane protisankcií škodia Rusku, ale aj západným štátom.

Rusom príliš nepomáha ani fakt, že krajina nemá dostatočne rozvinuté moderné technológie.

To sa naplno prejaví najmä v budúcnosti. Krajina môže napríklad v ťažbe surovín zatiaľ pokračovať v predchádzajúcich trendoch.

Nevýhodou však je, že ropný a plynárenský priemysel pracuje v dlhých horizontoch. Nedostatok komodít sa tak môže prejaviť omnoho neskoršie.

Najčítanejšie témy