6. Aké má zálohovanie plastových fliaš pozitíva a aké negatíva?

Snímka: Reuters

Plastové fľaše sa majú zálohovať kvôli tomu, aby boli ulice a príroda menej znečistené plastovým odpadom.

Systém zálohovania plastových fliaš bude okrem počiatočných nákladov každoročne stratový, straty sa budú pohybovať vo výške približne piatich miliónov eur.

„Samozrejme, celý systém nebude ziskový. Ide však o investíciu do životného prostredia,“ uvádza Ferenčák.

V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne ísť plastové fľaše do obchodu odovzdať autom, bude sa tiež zvyšovať ekologická stopa.

Ak sa plastové fľaše a plechovky vyjmú z triedeného zberu, mohli by sa podľa Kretter zvýšiť náklady na recykláciu problematických druhov odpadov, akými sú napríklad obaly od jogurtov.

Najčítanejšie témy