3. Prečo Dáni odmietajú spoločnú menu?

Snímka: Pixabay

Severoeurópska krajina má totiž dohodnutú trvalú výnimku z povinnosti vstupu do eurozóny, takzvaný opt out.

V roku 2000 Dáni v referende pomerne jasne odmietli prijatie eura. Hoci niektoré politické strany v nasledujúcich rokoch viackrát naznačili možnosť nového referenda, hlas verejnosti sa vždy postavil proti tomu.

Odpor sa ešte zvýšil po vypuknutí veľkej hospodárskej a finančnej krízy v roku 2008, ako aj krízy v eurozóne o tri roky neskôr, keď bolo treba zachraňovať Grécko, Taliansko či Španielsko.

Podobný vývoj bol aj v Británii, ktorá si podobne ako Dánsko vymohla v Maastrichtskej zmluve opt out, teda výnimku na prijatie eura. Po úspešnom referende o brexite z júna 2016 sa otázka prijatia eura v Británii stala bezpredmetná.

Prijatie spoločnej meny odmietli v roku 2003 i Švédi. Dáni, Briti i Švédi pritom mali vyhotovené aj prototypy svojich euromincí.

Najčítanejšie témy