2. Dodržiavajú členské krajiny prísne kritériá?

Snímka: Reuters

Tej v roku 2006 zamietla Európska komisia vstup do eurozóny, keďže Vilnius prekročil inflačnú hranicu o jednu desatinu percenta.

Rozhodnutie Bruselu vyvolalo v Litve obrovskú kritiku aj vzhľadom na to, že napríklad Taliansko prekračuje požadovanú veľkosť verejného dlhu viac ako dvojnásobne a Grécko dokonca trojnásobne.

Objavili sa špekulácie, že Európska komisia používa voči novým krajinám Únie dvojaký meter.

Litva sa napokon stala zatiaľ posledným členom eurozóny začiatkom roka 2015. Pre porovnanie – verejný dlh v Litve a Lotyšsku sa počas posledných piatich rokov pohyboval okolo úrovne 40 percent HDP.

Estónci ho vlani dokázali stlačiť dokonca na deväť percent.

Jedinou krajinou, ktorá v súčasnosti drží svoju menu v Európskom mechanizme výmenných kurzov, je Dánsko. Jeho koruna je v systéme ERM-2 od jeho vzniku v roku 1999.

Dáni pritom majú dohodnuté ešte prísnejšie kritérium týkajúce sa vychýlenia z fluktuačného pásma – kurz koruny sa môže pohybovať len v rozmedzí 2,25 percenta okolo centrálnej parity.

Najčítanejšie témy