5. Prečo môže byť všetko inak?

Snímka: Reuters

V máji 2018 dospela Rada EÚ po rokovaniach expertov zo všetkých členských štátov k jej kompromisnému zneniu.

Paralelne proces prebiehal v uplynulom období aj na pôde Európskeho parlamentu, ktorý bude na dnešnom plenárnom zasadnutí schvaľovať zasa svoj kompromisný text smernice v značne odlišnom znení.

„Až následne sa začne proces rokovaní, ktoré majú za cieľ tieto dve pozície zblížiť a vytvoriť jedno finálne znenie,“ uviedla Janka Burdová, riaditeľka Komunikačného odboru ministerstva kultúry.

Konečný obsah smernice tak môže v nadchádzajúcom období zaznamenať ešte výrazné zmeny.

Najčítanejšie témy