4. Ako bude prebiehať zavedenie poplatkov do praxe?

Snímka: Reuters

Konečné pravidlá na výber poplatkov budú pri implementácii smernice riešiť jednotlivé členské štáty v dialógu s európskymi orgánmi.

V podstate možno povedať, že internetové giganty by získali licenciu, ktorá ich bude oprávňovať na zdieľanie autorského obsahu na komerčné účely, a to od všetkých vydavateľstiev, ktoré mu ju poskytnú.

Najčítanejšie témy