1. V čom spočívajú zmeny?

Snímka: Dreamstime

Diskusie o nutnosti reformovať autorské právo v Európe prebiehajú už roky.

Potreba zmeny je jednoduchá – rozšírenie digitálnych technológií, ktoré zmenili spôsob, akým sa ľudia k autorským dielam dostávajú.

Tvorcovia obsahu vrátane mediálnych domov chcú logicky chrániť svoje autorské diela podobne, ako to platí v prípade hudobných nakladateľstiev a filmových štúdií.

Internetové vyhľadávače a agregátory ako Google a Facebook totiž momentálne zdieľajú autorský obsah bez poplatku.

Na nákladoch na tvorbu obsahu týchto diel sa pritom nepodieľajú, zatiaľ čo príjmy mediálnych domov klesajú a náklady na prácu novinárov sa zvyšujú.

Po novom by už technologické firmy mali platiť za zdieľanie autorského diela, vďaka ktorému im plynú príjmy z reklamy.

Najčítanejšie témy