4. Budeme musieť pokutu naozaj zaplatiť?

Snímka: Reuters

Imrecze zaplatenie pokuty rázne odmieta a v prípade, že sa s OLAF-om a Európskou komisiou nedohodnú, je pripravený ísť na súd.

Dôkazy, ktoré predkladá európsky kontrolný úrad, totiž Finančná správa spochybňuje, keďže slovenskí úradníci preclievali podľa predložených faktúr.

Druhým problémom je podľa neho aj to, ako bola určená výška pokuty. Ide o podvody, ktoré sa stali v rokoch 2013 a 2014, colnú hodnotu však OLAF vyčíslil podľa metodiky, ktorá vstúpila do platnosti až v roku 2015.

„My nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť, a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi. Nepripadá mi to fér. Budeme sa teda veľmi intenzívne biť, aby sme Európskej komisii nezaplatili ani cent z tohto podhodnotenia,“ vyhlásil šéf Finančnej správy.

Najčítanejšie témy