3. Stavali sa časti obchvatu bez povolenia?

Snímka: Archív HN

Keď sa však koncesionárovi podarilo po takmer dvojročných prieťahoch získať všetky potrebné povolenia, pristúpil k zmene stavby. Dôvodom bola cenová optimalizácia.

Občianske združenie Triblavina a Asociácia bratislavských vodáckych klubov začiatkom minulého mesiaca upozornili, že zmeny boli natoľko drastické, že by sa mal projekt opätovne posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie aj bezpečnosť.

Životu nebezpečný je podľa aktivistov odstup pilierov, na ktorých majú stáť objekty dunajského súmostia.

„Keďže šírka pre plavbu lodí je medzinárodnými zmluvami dohodnutá na minimálne 150 metrov, zúženie vzdialenosti pilierov na 170 metrov bude predstavovať len 10-metrovú rezervu na každej strane a výrazne zvýši riziko kolízie,“ upozorňujú v nedávno medializovanej správe.

Zhotoviteľ odmieta, že by staval v rozpore s platným stavebným povolením, no zároveň priznáva, že stále čaká na jeho právoplatnú zmenu.

„Zhotoviteľ stavby trpezlivo očakáva právoplatné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu. Konanie o zmene stavebného povolenia bolo oznámené dňa 18. mája,“ tvrdí Zero Bypass.

Najčítanejšie témy