2. Kedy sa proces uzavrie?

Snímka: Peter Mayer

Šéf Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak nie je spokojný s rýchlosťou, s akou konkurz postupuje.

„Súdy by nemali dávať takéto veľké prípady jednoosobovým kanceláriám,“ myslí si a odhaduje, že ak to pôjde súčasným tempom, môže to trvať aj dva roky.

Podľa neho je tiež zaujímavé, že hoci sa konkurzný správca prideľuje náhodne, predchádzajúci dvaja mali nejaké prepojenie na Rapid.

Závodská zasa zastupovala klientov Rapidu, sama na to súd upozornila, ten jej návrh na odvolanie zamietol.

Ako vysvetlila, treba rozlišovať medzi pojmami „klient či poistenec spoločnosti Rapid life“ a „veriteľ úpadcu“.

„Nemám vedomosť, že by som v minulosti zastupovala osobu, ktorá by uplatnila pohľadávku do konkurzu.“

Najčítanejšie témy