8. Je ministerstvo otvorené kompromisom?

Žiadateľ musí byť v čase nástupu  nemocensky poistený alebo musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Ak v čase zániku nemocenského poistenia už bola poistenka tehotná, ochranná lehota je osem mesiacov, inak len sedem dní. Ďalšia podmienka je, že matka musí byť nemocensky poistená najmenej 270 dní počas dvoch rokov pred pôrodom. Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí mať riadne a včas zaplatené poistné na nemocenské poistenie.
Snímka: Dreamstime

Na základe poslaneckého pozmeňovacieho návrhu sa má účinnosť posunúť z 1. októbra tohto roka na začiatok nového.

V tomto prípade je to najväčší ústupok. Zaťažené tiež nebudú životné zmluvy, no o ich zdanení sa uvažovalo iba krátko.

V pôvodnej debate riešilo ministerstvo s poisťovňami iba neživotné produkty. Až následne sa do medzirezortného pripomienkovania dostal aj návrh na zaťaženie životných zmlúv.

Kuriózne je, že samo ministerstvo, ktoré život pridalo v doložke vplyvov, tvrdilo: „Zástupcovia SLASPO kladne prijali informáciu, že navrhovaná daň z poistenia sa bude vzťahovať iba na odvetvia neživotného poistenia.“

V iných reguláciách bolo ministerstvo ochotnejšie robiť kompromisy. Na porovnanie, pri rokovaní so stavebnými sporiteľňami rezort upustil od nápadu zrušiť poskytovanie štátnej prémie pre detské zmluvy.

Po poslaneckom návrhu zasa vypadla snaha regulovať provízie finančných sprostredkovateľov, hoci Kažimír pôvodne tvrdil, že ich odmeny sú často veľkou záťažou pre klientov.

V návrhu ostala iba regulácia odkupnej hodnoty pri životných poistkách v prvých rokoch.

Od zdanenia poisťovní však ministerstvo ustúpiť nechce.

Najčítanejšie témy