3. Prenesie sa daň do ceny poistenia?

Snímka: Pexels

„Sadzba odvodu je vyššia ako obvyklá marža a nemáme to kalkulované v cenách. Poisťovníctvo by sa dostalo na kolená,“ odhaduje dosahy Žáková.

Podľa údajov NBS mali poisťovne v roku 2016 pri havarijnom poistení kombinovaný ukazovateľ nákladovosti a škodovosti 97,6 percenta z poistného, pri poistení úveru a kaucie to bolo 91,9 percenta.

Osempercentný odvod by znamenal, že produkt bude stratový. Aj preto sa dá očakávať zvyšovanie cien.

Pri PZP je takzvaný kombinovaný ukazovateľ za predminulý rok až 114 percent – poisťovne zaplatia o 14 percent viac, ako dokážu vyzbierať.

V tomto prípade počítajú, že vďaka povinnému uzatvoreniu zmluvy získajú klienta, ktorému ponúknu aj ďalšie služby. Ak by však mali dotovať väčšinu produktov, lepšie ako vytvárať dlhodobú stratu pre ne bude z trhu odísť.

Hoci je ministerstvo presvedčené, že poisťovne už zapracovali celý odvod do cien, štatistika Eurostatu hovorí niečo iné. Vlani v decembri minulého roka zdraželo poistenie vozidiel a dopravy medziročne o 2,4 percenta a poistenie bývania o 3,8 percenta.

Keďže odvod platil prvý rok a začalo sa hovoriť o jeho nahradení daňou, je možné, že viaceré poisťovne vyčkávali so zdražovaním v nádeji, že im ministerstvo umožní automaticky zvýšiť cenu o daň.

Najčítanejšie témy