2. Čo prekáža poisťovniam?

Snímka: Dreamstime

„Nás mrzí, že sme museli použiť spôsob platenej reklamy,“ obhajuje sa generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Analytik INESS Radovan Ďurana dodáva, že väčšina poistencov nemá príležitosť sa o dani dozvedieť a vyjadriť nesúhlas, preto boli potrebné výdavky na kampaň.

Žáková prízvukuje, že poisťovne boli proti zdaňovaniu poistného. No ak už štát trvá na vyberaní peňazí, tak daň považujú za transparentnejšiu ako odvod. Preto s ministerstvom dohodovali, aby daň bola oddelená od poistného a finančníci ju iba vyberali.

Malo ísť o podobný princíp, ako je pri DPH. Z predloženého návrhu preto zostali prekvapení.

Žáková dodáva, že ide o nepriamu daň a tá má byť zakomponovaná do ceny. Na druhej strane, ak by išlo o priamu daň, mala by sa platiť zo zisku.

Nielen poisťovne vidia problém v tom, že norma zasahuje aj staršie zmluvy.

„Predložený návrh nerešpektuje jeden zo základných princípov právneho štátu – zákaz retroaktivity,“ prízvukuje v pripomienkovaní Generálna prokuratúra.

Najčítanejšie témy