5. Pocíti konflikt so Spojenými štátmi aj Slovensko?

Minister hospodárstva Peter Žiga priamy dosah zavedenia ciel na slovenských výrobcov nepredpokladá. „Nepriamo ich však môže zasiahnuť, keď štáty EÚ, ktoré nebudú môcť exportovať do Spojených štátov, umiestnia svoju produkciu v rámci Únie,“ upozornil Žiga na svojom facebookovom profile.
Slovensko podľa Žigu podporuje spoločný postup Bruselu a odvetnú reakciu Európskej komisie zameranú na vybrané americké produkty. Minister zároveň očakáva, že Komisia podnikne kroky na ochranu trhu Únie pred presmerovanými dovozmi ocele a hliníka.

Negatívne dosahy na našu ekonomiku zatiaľ nie sú príliš markantné aj z toho dôvodu, že slovenské firmy vyvážajú len malý podiel svojej výroby do USA. „Nepriamo sa nás to však môže dotknúť prostredníctvom našich najvýznamnejších obchodných partnerov. Väčšina slovenského exportu, zhruba tri štvrtiny, smeruje do krajín Európskej únie,“ konštatoval Rosa.
Táto hrozba sa týka najmä Nemecka, ktoré by mohlo utrpieť kvôli zníženej obchodnej aktivite s USA. Tým pádom môže na trhu vzniknúť previs ponuky nad dopytom po slovenských výrobkoch, pretože naši odberatelia budú od nás menej dovážať.

Najčítanejšie témy