4. Aké dosahy budú mať nové clá na ekonomiku?

Stále totiž existuje určitý manévrovací priestor pre zmeny či dokonca úplné upustenie od ciel. Minister Ross ubezpečil, že Spojené štáty chcú v rozhovoroch pokračovať.
Situácia by sa mohla výrazne zhoršiť vtedy, ak by napätie ďalej eskalovalo. „To si však žiadna zo zúčastnených strán rozhodne neželá. Nakoniec si pravdepodobne obidve strany uvedomia, že obchodné vojny nemajú víťazov, ale vždy len porazených,“ podčiarkuje Rosa.

​Ak krajina dováža tovary, je to podľa neho vo väčšine prípadov preto, že ich nie je schopná sama vyrábať, prípadne ich produkovať cenovo rovnako efektívne. Importujúca ekonomika totiž disponuje drahšími výrobnými nákladmi. „V prípade zavedenia cla sa dovážaný tovar predraží, čo vyústi do poklesu množstva ponúkaných produktov. Následne sa to negatívne odrazí aj na situácii v príbuzných odvetviach. Takýto vývoj by následne mohol nabrať globálne kontúry, a tým pádom ešte prehĺbiť pokles svetovej ekonomickej aktivity.“

Najčítanejšie témy